Ungdomssektionen (US)

Ungdomssektioner finns på de flesta klubbar och ska fungera som en kul grej för alla klubbmedlemmar under 26 år. Tillsammans ordnar vi roliga aktiviteter för alla åldrar!

Du hittar alla våra aktiviteter på klubbens hemsida, dels på första sidan och dels i kalender och tävlingstabellen!

Vi träffas cirka 1 gång/månad, ibland blir det lite oftare när det är dags för tävlingar, vi fikar och planerar saker t.ex. nästa US Hopptävling eller aktiviteter som t.ex. filmkvällar mm.

Alla under 26 är välkomna till Ungdomssektionens möten, stora som små, ofta är det bara att ta reda på när nästa möte är (kolla kalendern eller kontakta klubben på info[at]osterlensridklubb[punkt]se).

Du får även som medlem i Ungdomssektionen chansen att åka med på roliga tävlingar, t.ex. Vi i Stallet och Hästkunskapens Cup, där vi tillsammans kan vinna fina priser till vår Ungdomssektion!

US mål är att

  • Främja en god kontakt bland klubbens medlemmar under 26 år och därigenom skapa en demokratisk och kamratlig anda.
  • Aktivt främja för utbildning som leder till ett bra hästkunnande.
  • Tillvarata ungdomars möjlighet och vilja att deltaga i föreningsverksamhet och demokratiska beslut.
  • Verka för en stark vi-känsla och ett bra samarbete med klubbens styrelse, andra sektioner/kommittéer, personal och alla verksamhetsinriktningar/åldersgrupper.
  • Skapa en god kontakt med distriktets ungdomssektion (DUS) och verka för ett aktivt och bra samarbete mellan ungdomssektionerna i distriktet.