Organisation

Styrelse

Ordförande & personalchef: Suzanne Grenz
Vice ordförande: Christina Ringblom
Sekreterare: Går runt bland samtliga i styrelsen
Ledamot: Elin Berglund
Ledamot: Malin Lempinen
Ledamot: Anna Sivhed
Ledamot: Madeleine Danielsson
Suppleant: Anna Ohlsson
Suppleant: Cecilia Wahlgren

Ledamot (ungdomssekt. repr.): Frida Danielsson
Suppleant (ungdomssekt. repr.): Josefine Nyberg

Personal

Verksamhetschef: Josefine Lempinen
Stallansvarig: Frida Danielsson
Ridlärare: Josefine Nyberg
Ridlärare: Katarina Jönsson
Ungdomsledare: Frida Danielsson
Ungdomsledare: Tindra Lindström
Voltigetränare: Hilda Danielsson
Voltigetränare: Frida Danielsson
Stallpersonal: Hanna Pedersson

Kommittéer & Funktionärer

Hemsida: Bella Andersson
Hemsida: Katarina Jönsson
Ungdomssektion (US): Frida Danielsson
Revisor: Stefan Persson
Revisor: Magnus Ljungberg
Revisorssuppleant: Stefan Persson
Valberedningsledamot: Karina Kristensson
Valberedningsledamot: Lova Bergström
Representant till förbund och distrikt: Suzanne Grenz