Vår filosofi

Värdegrund

 • Öppenhet, kamratskap och demokrati
 • Glädje, sammanhållning och gemenskap
 • God och säker hästhållning
 • Hög kvalitet på utbildning och hästar
 • Sund ekonomi

Skyldigheter som medlem

Att vara medlem i Österlens Ridklubb innebär att du vill bidra till bästa möjliga kamratskap och trivsel och att du delar värderingar som innebär nolltolerans mot dåligt uppförande i alla sammanhang och att du sätter hästens välbefinnande högt.

Ridklubben har i många sammanhang sett en tydlig koppling mellan gott kamratskap och trivsel på vår anläggning och ute på tävlingsplatser med goda resultat oavsett om man är lektions- eller tävlingsryttare.

Att känna att man utvecklas som hästmänniska och ryttare oavsett på vilken nivå man rider, tävlar, sköter om eller umgås med hästar på är mycket viktigt för ridklubben. På så sätt skapar man en positiv och öppen miljö där alla kan känna sig välkomna.

Vår vision är att alla våra medlemmar har sitt hjärta med och uppträder korrekt när man är i stallet i Borrby, är ute och tävlar för klubben eller representerar klubben i andra sammanhang.

Hur vi bör behandla varandra

 • Eftersträva och uppmuntra ett kamratligt och positivt sätt gentemot alla medlemmar på vår anläggning och ute på tävlingsbanorna
 • Ta avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier, kränkande behandling eller mobbning även på sociala medier (bloggar, Facebook, Instagram mm) via sms och messenger
 • Tänk på att du i mångas ögon ses som en representant för ridklubben t ex vid tävlingar och då du skriver inlägg på sociala medier
 • Om något känns fel, ta ditt ansvar och prata om problemet med någon vuxen person som du har förtroende för, någon styrelseledamot eller annan medlem
 • Se till att hålla alla om ryggen och sätt rid- och tävlingsglädjen i första rummet
 • Se till att ge alla våra tävlanden, oavsett nivå och gren, uppmuntran och stöd
 • Värna om öppenhet och god stämning alla sammanhang, ett ”hej” och ett leende betyder mycket!
 • Värna om att alla medlemmar på bästa sätt representerar klubbens varumärke när de vistas på anläggningen eller på andra platser
 • Arbeta för att alla i ett tävlingslag med gott kamratskap och öppet hjärta ska föra sitt lag framåt på bästa sätt

Hur vi bör behandla våra hästar och andra djur

 • Behandla våra hästar väl och med kärlek
 • Säg till om du ser att någon av våra hästar mår dåligt
 • Säg till om du ser att någon behandlar våra hästar på ett dåligt sätt
 • Tänk på att uppföra dig på ett säkert sätt när du rider i ridhuset eller i paddocken – respektera ridhusreglerna
 • Ridning och användande av mobiltelefon är inte lämpligt
 • Tänk på att hantera våra hästar på säkert sätt i stallet och på anläggningen,

Hur vi bör behandla vår anläggning

 • Ta ansvar för en god arbetsmiljö genom att följa rutiner och riktlinjer som finns på anläggningen
 • Tänk på att vara varsam med våra resurser. Det vi inte slösar kan vi i stället satsa på annat som klubben behöver
 • Ta väl hand om både din egen och ridklubbens gemensamma utrustning. Tänk på att hästarnas utrustning ska vara i toppskick och att du ansvarar för att rengöra den efter ridning – tänk på den som kommer efter dig
 • Säg till om något är trasigt eller behöver åtgärdas
 • Säg till om du upptäcker faror för djur eller människor
 • Tänk på att vi alla ansvarar för att det ser snyggt ut på anläggningen

Läs mer om vår medlemspolicy samt våra andra policys HÄR.