Organisation

Styrelse

Ordförande & personalchef: Suzanne Grenz
Vice ordförande: Christina Ringblom
Sekreterare: Emma Lawesson
Ledamot: Elin Berglund
Ledamot: Malin Lempinen
Ledamot: Åsa Martin
Ledamot: Madeleine Danielsson
Suppleant: Anna Sivhed

Ledamot (ungdomssekt. repr.): Frida Danielsson
Suppleant (ungdomssekt. repr.): Josefine Nyberg

Personal

Verksamhetschef: Katarina Jönsson
Ridlärare: Josefine Lempinen
Ridlärare: Emma Rydholm
Ridlärare: Lova Bergström
Ridlärare: Cecilia Wahlgren
Ungdomsledare: Frida Danielsson
Ungdomsledare: Josefine Nyberg
Voltigetränare: Hilda Danielsson
Voltigetränare: Frida Danielsson
Stallpersonal: Carolina Davidsson

Kommittéer & Funktionärer

Hemsida: Bella Andersson
Hemsida: Katarina Jönsson
Ungdomssektion (US): Frida Danielsson
Revisor: Tommy Persson
Revisor: Magnus Ljungberg
Revisorssuppleant: Stefan Persson
Valberedningsledamot: Karina Kristensson
Valberedningsledamot: Lova Bergström
Representant till förbund och distrikt: Suzanne Grenz