Styrelsen

Ordförande, personalchef Suzanne Grenz
Vice ordförande Christina Ringblom
Sekreterare Emma Lawesson
Ledamot Elin Berglund
Ledamot Malin Lempinen
Ledamot Åsa Martin
Ledamot Madeleine Danielsson
Suppleant Anna Sivhed
   
Ledamot
(ungdomssekt. repr.)
Frida Danielsson

Suppleant
(ungdomssekt. repr.)
Josefine Nyberg

Personal, kommittéer och funktionärer

Verksamhetschef Katarina Jönsson
Ridlärare Josefine Lempinen
Ridlärare Emma Rydholm
Ridlärare Lova Bergström
Ridlärare Cecilia Wahlgren
Ungdomsledare Frida Danielsson
Ungdomsledare Josefine Nyberg
Voltigetränare Hilda Danielsson
  Emma Danielsson
Stallpersonal Carolina Davidsson
   
Hemsidan Bella Andersson
  Katarina Jönsson
Ungdomssektionen Frida Danielsson
Revisor Tommy Persson
  Magnus Ljungberg
Revisorssuppleant Stefan Persson
Valberedn. ledamot Karina Kristensson
  Lova Bergström
   
Representant till
förbund och distrikt
Suzanne Grenz

Go to top